Часовите зони по света.

В света съществуват 40 часови зони.  Те са разделени от -12 до +14.  Има също и 25 морски часови зони. В тихия океан са две -12 и +12 разделени от антимеридиан.

Още любопитна информация може да намерите в wikipedia.

Коментари