Живот на Венера?

Материалът по долу едва ли ще се хареса на всички? Повече от вас ще се изсмеят? Ще го сметнете за фантастика, Но представете си... Венера да е единствената планета в системата, освен Земята, на която може да има живот!? В момента на планетата условията са повече от екстремни. 100 атмосфери налягане, 500C и дъждове от сярна киселина образуващи езера и морета. Колкото и фантастично да ви изглежда, това са прикрасни условия са развитетие на живот. Не, не като нашия а един друг по издръжлив. Идеални са за развитие на силициеви вериги, тоест за живот на силициева уснова. Разбира се зависи каква дефиниция ще ползвате за живот. Ако съществуват силициеви огрганизми, то те нямат нещо общо с представата и разбирането за живи същества изградена у човека. Още повече, че у толкова различна и до голяма степен неестествена за нас форма на разум средствата за общуване биха били много различни, както и движението впрочем. Евентуалните "зелени човечета" няма да са много зилени, даже хич, а по скоро жълтеникави, но ние въсщност трудно ще ги различаваме сред общата жълтеникавост на пийзажа. Движението им би придставлявало по-сокоро пълзене или просто промяна на формата. Как живеят и какъв е стериотипа им на мислене можем само да се гадаем. Със сигурност обаче няма да приличат на нашите. Така че не е изключени да има извънземни същества по-близо а не някъде толкова далеч.. те може би са на съседната .... планета.
Снимка на странен обект на Венера заснет от Венера 13

Коментари

Публикуване на коментар