Животните които населяваха планетата ни. Част VI - странните акули

В рубриката ви запознаваме с видове животни които са живели някога на нашата планета и са изчезнали поради дейността на човека или други фактори (катаклизми, природни промени, апокалиптични събития).

В тази статия ще ви запознаем с няколко няколко вида акули. Страшилища днес а преди няколко хиляди или милиона години властелини на моретата и океаните.


1. Triodus - Това е сладководна акула обитавала земята през периода Перм. Триодуса е единствения представител на своя род и поради тази причина днес няма аналог сред акулите. Джон Лонг прави за пръв път откритие на вида във вкаменени пластове в Уганда. Той намира почти цял скелет и отначало не предполага че това е риба а го пречислява към влечугите или земноводните.

Триодуса бил хишник и се хранел с дребни риби или бозайници и птици които дебнел край бреговете на реките, Достигал до 1,5м дължина и около 40кг.

2. Мегалодон - Той е бил страшилището на океаните, китоловеца на праисторическия свят. Мегалодона е вид праисторическа акула и един от най жестоките хищници, обитавали някога океаните. Живял в периода късен Олигоцен - ранен Неоген и изчезнал преди 2 милиона години, той оставил тряйна след в историята на Земята. Името на този хищник се превежда като „голям зъб“ (гръцки: μέγας - голям, ὀδούς - зъб) и не е никак случайно. Бил дълъг над 18 метра и достигал над 80 тона а според други източници можел да достигне  30 метра и тегло над 200 тона.

3. Хеликоприон - най-кръвожадната акула живяла някога на Земята! да това е хеликоприона. Със своите 4 метра дължина и тегло близо 2 тона този вид акула господствал в океана от ранен Перм до средата на Триас. Хранел се с всичко което плува - риба, влечуги земноводни, плаващи птици дори. Странното при него е долната челуст която има зъбен венец с множество остри зъби. 


4. Cladoselache - Това е дънен вид акули живял през периода Девон по крайбрежните райони. Ловък хищник развиващ огромна скорост и нападащ от засада. От фосили можем да разберем какво са ядели тези свирепи хищници. запазени стомаси показват, че са се хранели с дребни костни риби и ракообразни. загадка остава начина на размножаване на вида. Не са открити мъжки видове във фосилните останки, което предполага че или са били с вътрешно оплождане или са го правели по друг начин, непознат сегаТова бяха четери вида акули. Странни, хищни, величествени .. но изчезнали от Земята. Животинското разнообразие в периодите назад показва удивителни видове, които са обитавали океаните и моретата, реките и езерата а и сушата. 


Коментари