Stope One. Stop them ALL - една инициатива на WWF (Снимки)

Международната организация за защита на дивата природа направи интересни колажи, които бих ни накарали да се замислим. Вижте ги:Коментари